BG / EN / FR
Американски модулни къщи

Услуги АМС - достъпното строителство на сглобяеми модулни къщи


Намиране на подходящо място за вашия дом, съобразно вашите изисквания и бюджет.


Модулни къщи. Строителство на американски сглобяеми къщи.

Подготвяне на необходимия пакет от документи. Без да се ограничава до изброеното,
това включва:

  • Съставяне и подписване на договор;
  • Създаване и одобрение на архитектурния проект;
  • Подготвяне на договори с фирмите, доставящи комунални услуги;
  • Помощ при покупката на земя;
  • Изготвяне на инвестиционен проект;
  • Издаване на разрешително за строеж.

Строеж на къщата. Без да се ограничава до изброеното, това включва:

  • Изготвяне на архитектурния проект;
  • Създаване на архитектурен проект: поставяне на основите и цялостен външен вид.
  • Изработване на компонентите и модулите за къщата;
  • Сглобяване на място и поставяне на външна облицовка.

Озеленителни работи

AMC предлага цялостни озеленителни решения, вкл. дизайн и подредба на площите.

Мебелировка

AMC ще ви помогне при обзавеждането, от консултиране за интериора до пълни решения, предвид спецификите на дома.
Разгледайте нашата PDF презентация