BG / EN / FR
Американски модулни къщи

Контакти АМС - достъпното строителство на сглобяеми модулни къщи


Афордабъл Модулар Констръкшън ООД

Централен офис
гр. София ,
бул."Александър Малинов" №51, сградата на "Метро сити", ет.1, офис 23
Търговски отдел:
+359 878 697 081 - Ана Карагеоргиева
AMC e-mail
www.amc.bg


Регионален представител - Швейцария и Италия
Вили Николова
тел: +41 (0)91 9125000
мобилен: +41 (0)76 5690011
AMC e-mail


Регионален представител - Норвегия
Николай Николов
тел.: 0047 40567728
адрес: 0585 Oslo, Olav Hegnas vei 21a, Norway
AMC e-mail