BG / EN / FR
Американски модулни къщи

Изпълнение АМС - достъпното строителство на сглобяеми модулни къщи


Защо да избера модулно решение?

С какво модулното строителство се отличава от монолитното?

При монолитното строителство всички строителни работи се извършват на мястото, на което ще стои сградата. Освен известните предимства на традиционен, широко използван метод на строеж, недостатъците му включват дълъг строителен период, чувствителност на сградата на сеизмично влияние и ниска енергийна ефективност.

сглобяеми американски дървени къщи

Модулното строителство не съдържа тези недостатъци.

Компонентите на къщата (модулите) се сглобяват извън местоположението на сградата, в специално построени цехове, които гарантират прецизност и най-високо качество на изработката. Модулното строителство е по-бързо, по-евтино, екологично чисто и осигурява висока степен на енергийна ефективност.

Колко по-бързо е модулното строителство?

Използването на американската модулна технология пести както време, така и пари. Докато построяването на една монолитна къща отнема между 12 и 18 месеца, една модулна сграда отнема много по-кратко време. След като модулите са произведени, те се сглобяват за около седем дни, след което имаме една напълно годна за обитаване къща. Като цяло, след одобрението на архитектурния проект, собствениците могат да се нанесат в новия си дом след около два до три месеца.

Мога ли да се доверя на този начин на строеж? Как се гарантира качеството?

Модулното строителство се осъществява в специални условия, които осигуряват и надминават технологичните стандарти, предивидени от нормативна уредба, регулираща строителните дейности. Тази изолирана среда осигурява използването на материали с най-високо качество, както и непосредствен и непрестанен контрол на качеството от независими инспектори.

С времето модулната конструкция повишава ли стойността си?

Да. С времето модулните сгради повишават стойността си със същото темпо както и традиционните сгради, строени на място.

Какъв е средният живот на една модулна къща?

В Съединените щати сградите, построени по модулна технология, имат петдесетгодишна гаранция. На практика този период е няколко пъти по-дълъг и не се различава от този на традиционните къщи. Животът на модулните сглобяеми къщи е по-дълъг от този на дървените сглобяеми къщи.

американски сглобяеми къщи

Мога ли да си предложа собствен дизайн или предлагате единствено предварително подготвени модели?

Видът на бъдещият Ви дом зависи изцяло от Вас. В Съединените щати, откъдето идва технологията, с която работим, почти 90% от модулните сглобяеми къщи са построени по модел на собствениците. Нашите архитекти и дизайнери работят заедно с Вас, за да направят така, че домът Ви да изглежда точно така, както желаете да бъде.

Каква е енергийната ефективност на една модулна къща?

Разходите за енергия за една модулна къща са до три пъти по-ниски от тези за традиционна, монолитна къща. Ние използваме материали и осъщствяваме монтаж, които гарантират топлинна изолация и никаква влага.

Колко голяма може да бъде къщата? - Колко обширна? Колко висока?

Няма ограничения за размерите на къщата. По отношение на височината, тя може да бъде до 3+1 етажа, т.е. три етажа и една подпокривна конструкция.Разгледайте нашата PDF презентация