BG / EN / FR
Американски модулни къщи
Цени на сглобяеми къщи

Цени на американски модулни сглобяеми дървени къщи


Пакет Довърши-си-сам цени от 260 евро    Пакет Строителство до ключ цени от 360 евро Пакет Премиум строителство от 560 евро

Процес, срокове за изпълнение и начин на плащане:

 • Предварителна среща,на която се уточняват детайли за земята и проекта.
 • Обсъждат се желанията на клиента за вътрешното разпределение, РЗП, етажности.
 • В срок от 5 работни дни AMC представя идеен проект за вътрешно разпределение съгласно изискванията на клиента.
 • Клиентът изисква корекции по проекта.
 • В срок от 5 работни дни AMC представя идеен проект за вътрешно разпределение с корекциите.
 • Клиентът одобрява проекта.
 • Клиентът избира външен вид на къщата.
 • В срок от 5 работни дни клиентът получава 3D визуализация на къщата.
 • Клиентът и AMC сключват предварителен договор.
 • В срок от 5 работни дни от датата на подписване на договора, клиентът заплаща 10 % от крайната цена на къщата за проектиране.
 • В срок от 15 работни дни AMC изготвя всички необходими проекти, които се представят на клиента за одобрение.
 • В срок от 5 работни дни клиентът одобрява проектите и заплаща 20 % от крайната цена на къщата.
 • Клиентът упълномощява AMC да внесе проекта в съответната община и да кандидатства за разрешително за строеж.
 • В срок от 5 работни дни AMC внася проекта в съответната община.
 • След получаване на разрешение за строеж (одобряване на проекта от общината), клиентът превежда в срок от 5 работни дни 30 % от крайната цена на къщата.
 • AMC пристъпва към изграждане на обекта в производствената си база със следните срокове за изпълнение.
  • За обекти до 300 кв.м. РЗП – срок от 2 месеца от получаване на превода.
  • За обекти от 300 до 500 кв.м. срок от 3 месеца от получаване на превода.
  • За обекти над 500 кв.м. до 5 месеца.
 • Клиентът одобрява изградената конструкция на място върху фундамента.
 • Клиентът заплаща 30 % процента от стойността.
 • В срок от 1 месец AMC монтира, покривната конструкция, външната фасада, изпълнява договорените довършителни работи и представя готовата къща на клиента за което се съставя приемо - предавателен протокол.
 • Клиентът заплаща оставащите 10 % от сумата и в срок от 3 работни дни.


Разгледайте нашата PDF презентация